Vitajte na našich stránkach

BAHRAIN A & T Corporation Slovakia, s.r.o.

Na Slovensku má čoraz viac fyzických a právnických osôb záujem o obchodovanie so zahraničím. Slovensko je malá krajina a otvorením trhu sa priestor pre domácich podnikateľov podstatne zúžil. Spoločnosť, ktorá nechce len prežívať, ale chce aj prosperovať, je nútená svoje produkty vyvážať do zahraničia. Veľmi málo slovenských spoločností má                      pozitívne skúsenosti s obchodovaním so zahraničnými partnermi. Majú                      problémy s dohodnutím sa, pretože dostatočne neovládajú jazyk                      obchodného partnera. Nepoznajú spôsoby platby, formy obchodovania,                      nevedia využiť poskytovaný úverový a záručný systém slovenských bánk a                      finančných skupín a uzatvárajú nevýhodné zmluvy.

 

zahraničný obchod

Kladieme si za cieľ ponúknuť svojim klientom profesionálnu pomoc a komplexný servis založený na dôvere, s dôrazom na individuálne požiadavky klientov a právnu čistotu riešenia právnych vzťahov, rešpektovanie rovnovážnej právnej ochrany všetkých zúčastnených strán. Vzhľadom na odborne zdatné personálne zázemie tvorené advokátmi, účtovníkmi, daňovými poradcami, notármi a exekútormi, ktorí úzko spolupracujú s našou firmou, sme presvedčení, že Vám budeme schopní poskytnúť kvalifikované riešenie každej Vašej požiadavky. Pevne veríme, že si nami ponúkanej palety služieb vyberiete tú, ktorú práve potrebujete a dobré referencie o ich kvalite sprostredkujete ďalším záujemcom. Dovoľte nám presvedčiť Vás o našich kvalitách a potom sa už iba spoľahnite.