Rešpektovanie cieľov, hodnôt a pravidiel firmy.

Firma zabezpečuje a vytvára príležitosti pre vzdelávanie a osobný rast svojich partnerov a spolupracovníkov.

Každý partner a spolupracovník má právo povedať svoj názor, pripomienku alebo kritiku ktorémukoľvek partnerovi a spolupracovníkovi firmy vrátane riaditeľov a vedenia firmy.

*Nerešpektovanie pravidiel firmy sa rieši napomenutím, pokutou alebo ukončením spolupráce.