Hľadáme dodávateľov tovarov a služieb do Perzského zálivu

Máte záujem expandovať do nových teritórií ?

Uzatvárame medzinárodné zmluvy so zahraničnými partnermi v:

Singapoure, Bahraine, Taiwane, ktorí pomáhajú rôznym spoločnostiam presadiť sa na tamojšom trhu. Pomáhame pri vytvorení reálnej, ale aj virtuálnej kancelárie resp. zastupujeme spoločnosti v danej lokalite.

                      Počas existencie spoločnosti sme realizovali množstvo projektov.

                      Kontaktujte nás...