Expandujeme do všetkých štátov  Európskej únie a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Z tohto dôvodu sme zvolili spoluprácu so svojimi partnermi, okrem iného, aj formou  franchisingu

Princíp franchisingu

Franchisant ako jeden z príjemcov franchisingového systému dostáva možnosť začať samostatne podnikať ihneď po zakúpení franchisingovej licencie. Vlastné samostatné podnikanie ponúka radu výhod. Franchisant sa zapojuje do už zabehnutého systému podnikania. V prípade, keby podnik prevádzkoval samostatne, musel by čakať minimálne 3 – 5 rokov, aby mohol konštatovať, že sa jeho podnik zabehol a začína byť podľa toho finančne ohodnotený.

Franchisant dostáva jednoduchý návod ako podnikať v stále sa rozvíjajúcom a meniacom sa trhu. Franchisant prechádza jednotným trojfázovým školením, ktoré je rozdelené na školenie základného uvedenia do obchodnej problematiky. Následne praktické školenie a na záver v tretej fáze sa franchisant školí na mieste vo svojej domovskej oblasti, kde dokonale pozná okolitý trh.

Počas celej doby franchisantova vlastného podnikania je držaná zastrešujúca "ochranná ruka" zo strany firmy A & T Corporation Slovakia
nad jednotlivými samostatnými krokmi franchisanta.

V súčasnej dobe je franchising, ako jeden zo spôsobov podnikania, na vzostupe práve tiež z toho dôvodu, že je dôkladnejšie právne ošetrený a z toho dôvodu, že boli upravené všetky vyššie spomínané nedostatky, ktoré bránili vývoju franchisingu.

Čo je franchisingová licencia?

Franchisingová licencia Vám umožňuje vytvoriť si vlastné oblastné obchodné zastúpenie s vlastným riadením pod našou značkou.

Franchisingovú licenciu je možné získať ako fyzická osoba - podnikajúca na základe živnostenského listu alebo ako právnická osoba.

Čo získate zakúpením franchisingovej licencie ?

 • jedinečnú technológiu podnikania know-how
 •   slobodu a nezávislosť pri podnikaní
 •   odborné zázemie
 •   využiť vytvorený a fungujúci systém podnikania a obchodnej politiky
 •   možnosť čerpať zo skúseností, ktoré franchiser získal praxou
 •   možnosť zabezpečenia vedenia Vášho účtovníctva

Čo od Vás očakávame?

 •   čestne podnikať podľa stanovených obchodných a etických zásad
 •   poskytovať zákazníkom a obchodným partnerom  pravdivé informácie
 •   komunikovať s obchodnými partnermi a klientelou
 •   schopnosť tímovej spolupráce
 •   prevzatie zodpovednosti za vlastné konanie voči spoločnosti