Sme firmou slobodných ľudí napĺňajúcich spoločné cieľe, rešpektujúcich spoločné hodnoty a pravidlá. Nie sme direktívne riadenou organizáciou.

Lojálnosť v zmysle pravidla: Jeden pomôže všetkým, všetci pomôžu jednému. Vernosť a oddanosť veci aj ľudom. Lojálnosť nad výhodnosťou.

Priamosť znamená hovoriť to, čo si myslím, konať to, čo hovorím. Držať slovo. Neuhýbať. Neintrigovať. Netaktizovať.

Štedrosť podľa zásady: Podeliť sa so svojím úspechom je povinnosť.